NEUROFEEDBACK

EEG-TRÆNING CENTRALT I KØBENHAVN

Hvad er Neurofeedback


Neurofeedback er en metode til at træne et af de vigtigste organer vi har, nemlig hjernen.
Ved neurofeedback træner man hjernens evne til at regulere sig selv og de tanker, sansninger og følelser, der motiverer vores adfærd.
Hjernetræningen aktiverer de dele af hjernen, der arbejder for langsomt, og dæmper de dele, der arbejder for hurtigt.

Med Neurofeedback udnyttes muligheden for at træne hjernens ubevidste del gennem feedback baseret på målinger fra hovedets overflade. Neurofeedback kaldes også EEG Træning. I 40 år har Neurofeedback været brugt til træning af hjernen. Gennem årene er metoden udviklet ganske betydeligt og i dagfindes meget højtudviklet udstyr, der gør brug af den nyeste teknologi. Den mest brugte metore er Othmer-metoden, og det er hos Othmers i Los Angeles, Matilde Schmidt er uddannet, og det er naturligvis og deres udstyr og software der bruges i klinikken.

Søren Kierkegaard, om at hjælpe etandet menneske:

"At man, naar det i Sandhedskal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmestmaa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

... al sand Hjælpen begynder meden Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, ogherved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene..."

 

Neurofeedback- hvordan foregår det?


Træningen foregår ved, at små elektroder sættes på dit hoved ved hjælp af en kontaktcreme. Disse elektroder modtager (sender ikke) impulser fra hjernen, som via en forstærker overføres til en computer. Herfra vises på skærmen, via et computerspil eller ved afspilning af film/serie et spejlbillede af hjernens aktivitet. Hjernen forstår dette spejlbillede på det ubevidste plan og vil helt automatisk korrigere for eventuelle uhensigtsmæssigheder. Det kan sammenlignes med, når man ser sig selv i et vindue/spejl, og korrigerer sin holdning eller påklædning for at fremstå som den bedste udgave af sig selv.

En træningssession varer cirka 30 minutter med effektiv træning (børn 20 minutter). Der skal afsættes ca. 1 time til hver træning (45 minutter med børn), så der er tid til at tale om hvordan det går, både før og efter træningen. For at målrette træningen startes forløbet med en samtale. Her udfyldes et spørgeskema om, hvordan den enkeltes udfordringer opleves og derfra sammensættes et træningsforløb med Neurofeedback, der passer til den enkelte. Spørgeskemaet udfyldes af neurofeedbackterapeuten undervejs i forsamtalen med kunden.

Hvad kan der opnås med Neurofeedback
Mange psykiske og fysiske tilstande har udgangspunkt i hjernens funktion. Med Neurofeedback kan symptomerne på en del belastninger mindskes betydeligt. Der er påvist gode resultater i forhold til bl.a.:


•Angst
•Depression
•Stress
•Misbrug
•Migræne
•ADHD
•Autisme
•PTSD
•Søvnproblemer


ADHD-foreningen og hovedpineforeningen er begyndt at anbefale neurofeedback, hvilket vi hos Neuromind ser som en blåstempling. Vi er desuden momsfritaget som lægelig behandling, selvom der endnu ikke er mulighed for tilskud fra det offentlige.

Forskning og evidens:

I dag udbredes neurofeedback i både kommuner og private tilbud, og blandt de mere slagkraftige aktører er samtlige Blå Kors herberg i Jylland, der i dag også tilbyder neurofeedback. Neurofeedback bruges blandt andet i kommuner til alt fra unge der ikke er arbejdsmarkedsparate til forældre i anbringelsestruede familier. Norsk forskning fra Universitetet i Oslo viser at neurofeedback vs Ritalin til børn og unge med ADHD, virker mindst lige så godt, og endda bedre, da neurofeedbacks virkning holder sig permanent, hvis det rette antal behandlinger er opnået. 

se forskning mm. neders på siden.Vores værdier


Matilde Schmidt er uddannet cand.soc med speciale i anerkendelse af socialt udsatte borgere, og har siden 2014 beskæftiget sig med neurofeedbacktræning. På klinikken hos Matilde, vil du opleve at blive lyttet til, og forstået. Matilde sætter en meget stor ære i at sætte sig i dit sted, således, at hun opnår samme forståelse af dine udfordringer som du selv oplever. Det vil på godt dansk sige, at Matilde ved hvordan forskellige udfordringer kan gøre det svært at få et liv og en hverdag til at fungere i vores moderne hektiske samfund.


Hvad enten du er voksen og føler dig stresset og forpustet, eller det er dit barn du kan se mistrives i skolen eller dagtilbuddet, så ved Matilde som regel både hvordan neurofeedback kan hjælpe, men hun er også specialiseret i regler og lovgivning på særligt børne/familieområdet, og kan hjælpe med det.

Her i klinikken står neurofeedvak aldrig alene, da både gode råd og støttende samtaler er en del af behandlingen. Derudover, kan der udvides med familiebehandling, eller Matilde kan deltage i møder med fx. skole og kommune.PRISER

Indledende samtale, inkl jorunaloptag og prøvebehnadling: 1500,- kr.


1 x Neurofeedbacktræning 800,- kr*


10 træninger 7500,- kr


20 træninger 15000,- kr


Fuld pakke, inkl. forsamtale og 25 træninger (inkluderer også AlphaTheta træning)

18.500,- kr


*Bemærk, enkelttræninger tilbydes kun til nye kunder der vil prøve nogle gange, inden de bestemmer sig for en investeering i en fuld pakke. Neurofeedback giver kun en  effektiv og varig virkning ved mindst 20 behandlinger. 


FORSKNING

Norsk forskning om børn/unge og ADHD:


https://www.medscape.com/viewarticle/776851-Rapport fra Vive (det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd), hvor neurofeedback nævnes som en effektiv metode ift. misbrugsbehandling af borgere med ADHD:


https://www.vive.dk/da/udgivelser/effektive-metoder-til-misbrugsbehandling-af-borgere-med-adhd-11703/-Hjerneforsker Tedi Ashers artikel om neurofeedback:


https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/brain-training-future-psychiatric-treatment/Åbningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 17.00
Lørdag
09.00 - 14.00
Søndag
Lukket

Hvem skal træne din hjerne?


Matilde Schmidt er uddannet i Othmermetoden (eeg-info.com) i Los Angeles i 2015. Matilde er uddannet socialrådgiver fra Den Sociale Højskole, Frederiksberg samt cand.soc. i Socialt Arbejde fra Aalborg universitet, København. Matilde har derudover efteruddannelse i Low Arousal Metode (pædagogisk praktisk metode) samt kognitiv miljøterapi. Matilde har som en af de få i Danmark beskæftiget sig med neurofeedback i mere end 8 år og var blandt de første udbydere af neurofeedback i Danmark.

Find os

Kontakt os